Noutăți

ANUNȚ DE PARTICIPARE

P.F.A STEGARIU F. FLORIN, cu sediul profesional în Sat Strunga, Comuna Strunga, corp administrativ al SC AGROCOM STRUNGA, o camera, Județ Iași, telefon: 0723307855, e-mail: stegariuflorin@yahoo.com, persoană de contact: Stegariu Florin, organizează procedura de selectie de oferte echipamente pentru vinificație în vederea realizării programului de investiții „MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICARE A PRODUSELOR VINICOLE PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE, LA P.F.A STEGARIU F. FLORIN” depus în cadrul masurii de investitii in sectorul vinicol eligibila pentru finantare in cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019 – 2023.

  • Denumirea contractului de Achizitii: Contract de furnizare bunuri
  • Obiectul contractului: Achizitionarea de echipamente vinificație
  • Durata contractului: 18 luni de la data semnarii contractului de furnizare de ambele

parti.

  • Valoarea estimată a contractului: 1.256.428,15 lei fără TVA/ 257.750,00 euro făra TVA.
  • Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
  • Data si ora – limita de depunere a ofertelor: data de 14.06.2021 ora 11:00
  • Data si ora sedintei de deschidere: 14.06.2021, ora 12:00
  • Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: se poate ridica de la punctul

de lucru al P.F.A STEGARIU F. FLORIN din Sat Strunga, Comuna Strunga, tip I, vol. VI, fila 259, Judet Iaşi – (Crama) între orele 10:00 – 16:00, sau se poate transmite pe e-mail, solicitând acest lucru  la adresa de e-mail: stegariuflorin@yahoo.com.Ofertele se depun prin posta sau personal la adresa punctul de lucru al P.F.A STEGARIU F. FLORIN din Sat Strunga, Comuna Strunga, tip I, vol. VI, fila 259, Judet Iaşi – (Crama).

Pentru informații suplimentare legate de contract va rugam sa contactati Beneficiarul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *