Regulament Concurs

Regulament Concurs

REGULAMENTUL CONCURSULUI
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului ”Strunga Sărbătorește 8 Martie” (denumit in continuare „Concursul”) este Strunga Winery SRL, cu sediul in localitatea Strunga, jud. Iași, Romania.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”). Acest regulament este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă toate drepturile de a schimba sau modifica regulamentul, cu obligația de a anunța publicul in mod oficial atunci când face acest lucru, în același mod în care a fost făcută ți informarea inițială.

SECTIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 27.02.2021 – 05.03.2021 ora 12:00, ora României pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/strungawinery

SECTIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
În concurs se pot înscrie orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile enumerate în prezentul regulament și care urmează indicațiile descrise în acest Regulament. Nu se pot înscrie în acest concurs angajați ai Organizatorului sau a celorlalte companii implicate în organizare, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri prevăzută de acest regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește cumulativ condițiile impuse de Regulament. În situația în care o persoană furnizează informații false, eronate sau necorespunzătoare, dreptul de participare și eventualele premii câștigate sunt anulate automat.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale.

SECTIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, tuturor participanților li se garantează drepturile, respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, de opoziție, dreptul de a nu fi supus niciunei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți în cardul înscrierii în Concurs exclusiv în scopul identificării câștigătorului, a anunțării acestuia și a furnizării premiilor câștigate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Strunga Winery de pe Facebook.

Utilizatorii se pot înscrie in concurs în perioada 27.02.2021 – 05.03.2021 ora 12:00, astfel:

  • Intrând pe pagina Strunga Winery de pe Facebook sau aflând despre concurs utilizând platforma Facebook.
  • Urmărind pagina (dă Like sau a dat deja Like paginii în trecut) Strunga Winery pe Instagram.
  • Dând like la postarea care anunță concursul.
  • Lăsând/publicând un comentariu la postarea de concurs în care etichetează (dă tag) unui prietene/persoane de sex feminin sau care se identifică ca atare împreună cu care ar împărți premiul.

Simpla devenire de follower pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în concurs. Este obligatorie îndeplinirea tuturor condițiilor de participare menționate mai sus.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda 5 de premii care constau în:

Pachet de degustare „Strunga Winery” ce conține câte o sticlă de vin Strunga de 0,75 cl din sortimentele: Chardonnay, Muscat Ottonel, Busuioacă de Bohotin și Fetească Albă.

Valoarea unei cutii desemnate premiu este de 202 lei. Costurile de transport sunt suportate de Organizator.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți, în data de 05.03.2021. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Extragerea se va face folosind site-ul https://commentpicker.com

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI PREDAREA PREMIULUI
Câștigătorii concursului vor afla și li se va aduce la cunoștință rezultatele extragerii prin tragere la sorți în 24 de ore după efectuarea acesteia.
Astfel, lista câștigătorilor va fi afișată atât în comentariile postării în care s-a desfășurat concursul, pe pagina Strunga Wineryl. Totodată, fiecare câștigător va fi contactat prin mesaj privat pe Facebook, către contul prin care s-a făcut înscrierea câștigătoare. În cazul în care câștigătorii nu răspund în termen de 72 de ore și nu oferă informațiile solicitate în privat de Organizator, sau dacă furnizează date de contact eronate/incomplete, premiul nu se mai acordă.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării rezultatelor tragerii la sorți și a câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorul va intra personal in posesia premiului. Premiul se trimite prin curier la adresa comunicată Organizatorului prin mesaj privat, după anunțarea câștigătorilor.

La receptionarea premiului castigatorul trebuie:

  • să prezinte un document de identitate ;
  • să predea reprezentantului Cramei Strunga procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.
  • sa facă poză cu premiul câștigat și să o trimită Organizatorului prin mesaj privat, pentru confirmarea primirii.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor mesaje sau imagini inadecvate sau cu pentru care nu dețin drepturi de autor pe platforma Instagram.

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 05 martie 2021, ora 12:00. De asemenea, Concursul poate Înceta înainte de termen, doar în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură de a face imposibilă derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe www.strunga.com și în secțiunea de note a paginii de Facebook Strunga Winery. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Strunga Winery.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii apărute intre Strunga Winery și unul sau mai mulți participanți la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.